Stealth 2 - Articles

Love between human and AI?

18. srpna 2010 v 19:46 | StealthKaelly
EDI with Ben
Actually this is in my case very strange, but lovely thought. A lot of people what were in the in the near company with computer, in the movie or television, or book sometimes to someone looked like they have very close bond. And that can be too true in romantic, love and sexual way. Stealth has the same dilemma if I can say it XD

There will alway be the thing called "fandom". That means fans will always find a way, how to get their favorite characters into the situation and relationship what they want. I admit I am one of them. It isn't meant to be nasty, gross or pervert looking. I just sometimes have feelings they really belong together. And I found a few people with the same thoughts so I am not alone in this. It's just point of view of the human what looks at it. And Stealth really isn't the worst one in this case. Just go on and read.

Edi with Ben had a very interesting start together. They were rather rivals and enemies, than wingmen. And they still look like that sometimes. But that's because this seems like love-hate relationship. But they have a strong bond, and already in the movie showed they can be pleasant to each other. So there IS possibility to make a couple from them. I'll show you example of what I am talking about with one of works of another Stealth fan. Stealth slash is very rare to find, so i am really glad for this, so i can show it to you.

/ There is a fire of binary naughts and ones, a fire that with hesitant acceptance tears through my circutry and melts into the neural tangle of wires that is called my existence. He is inside of me, and I surround him. And I wonder - is this what is called feeling?

He lets a codename slip, technical jargon tumbling from his lips in staccatto zig zags of voice recognition that slide across the screen in flashes of green and black. He is alive, a jumble of burning static that transforms into a human body, the shape and outline of which brushes against me, sending sharp jolts of the fire racing through me. /

This one is really nice to read, only pity is it isn't finished and so short, but I still thank to shirann for writing this amazing piece of work. She moved her account so you better go here if you want to ask her:link I think she will respond you. But back to slash XD

This couple could be very interesting. After all Edi is airplane. He can fly and all other things XD And Ben can sleep inside him. That's a very nice thought, because he can protect him like that. And Ben is near to his CPU. This shows how there can be too body love between human and machine. Even when they aren't both breathing beings. Yeah one gentle pat can make a miracles XD

This gender wasn't for sure part of Stealth in the beginning. It never was. But fans know how to get what they want. I too wrote one of slash stories with Ben and Edi. but I use my AI sphere concept and that makes things a lot easier. when you know they can touch in sphere. Even when it wasn't meant for this use XD But I am just trying to make all people satisfied so I too made a slash in my Stealth universe. Even when it isn't in the main story. So yeah, Stealth 2 and all others stories what are in main story line doesn't have this slash. But it can be requested as special story. After all why not to try it. It's fun XD And even what I don't like Ben so much, mainly in the movie, he is nicer when he is with Edi or Kara, i mean relationship now.

So I hope you liked this article, i needed to write something here XD And if you want to ask on something, go on :)

Taranis

17. července 2010 v 12:40 | StealthKaelly
Česky

Eddie

Na webu Defense Rewiev byl zveřejněn článek o novém bezpilotním letounu, který byl pojmenovaný jako Taranis. Tento letoun má již mít samostatnou umělou inteligenci a umět se i sám rozhodovat. Zajímavostí ale pro nás je, že web srovnává Taranise přímo s EDIm ze Steatlhu.

Jméno Taranis získal po keltském bohu Taranisovi, který vládne hromu. Což může ve spojitosti s EDIm působit až ironicky, jelikož právě blesk udeřil do jeho CPU. Stejně jako EDI používá stealth technologie, narozdíl od něj je ale jeho rodnou zemí Velká Británie.

Taranis byl vytvořen ve spolupráci několika firem a představuje další krok k tomu, aby vzniklá úplná umělá inteligence. Měl by být používán na to, aby se s dálkovými útoky dostal do vnitra nepřátelského teritoria.

Najdou se bez pochyby lidé, kteří budou mít z umělé inteligence v takovém stroji strach a tak raději doufejme, že se mu naskytne lepší zacházením než s EDIm a raději si zachová Kittovu věrnost.

English
Taranis

On the website Defense Review was published article about new UCAV, what was named like

Taranis. This plane has personal artificial intelligence and it can make its own decisions. Interesting thing for us is that they are relating him with EDI from Stealth.

It gained name Taranis after Celtic god of thunder. What may look very ironical in relation with EDI. Because it was lighting what struck his CPU. Just like EDI it uses stealth technology, but unlike him Taranis's country of origin is Great Britain.

Taranis was created by together work of few companies, and it means next big step to create complete AI. It would be used on missions with long range attack and getting deep into enemy territory.

There will be for sure people, what will be afraid of AI in machine like this, and let's hope Taranis will get better care then EDI had, and will have Kitt's faith.

Na tento článek mě upozornil jeden můj technický poradce :D

Článek/Article:link

Pontiac ve Stealthu / Pontiac in Stealth

16. června 2010 v 15:07 | StealthKaelly
Česky

pontiac
Asi jsem trochu pozadu s objevováním, ale zjistila jsem prohledáváním oficiální stránky, dost
zajímavou věc. A to že americká automobilka Pontiac spolupracovala na tvorbě filmu víc, než jsem myslela. A konečně se mi potvrdilo, že auto ze scény na Aljašce je opravdu Pontiac. Přesněji Pontiac GTO 2005.

Společnost dodala filmu jeden z těchto vozů přímo do filmu na Aljaškou scénu, a pokud navštívíte oficiální stránku, a kliknete na "Promotions" tlačítko, tak se dostanete na přídavnou stránku Pontiacu pro film. A tam vám vyskočí fotky, a speciální trailery pro film, kde to vypadá jako by byl Pontiac také hlavní část filmu, a jako by se s EDIm chystal ovládnout svět.

Firma Pontiac má už přitom velice známou zkušenost s umělou inteligencí ve filmech a seriálu. Od nich totiž také pochází Pontiac Firebird Trans AM. Ten hrál hlavní roli v kultovním americkém seriálu Knight Rider. Jako Kitt a Karr si tak Pontiac získala značnou slávu a obdiv. A i do dnes zůstává znám hlavně díky tomuto fenoménu. I když v pokračování seriálu - Knight Rider 2008 byl Pontiac nahrazen Ford Mustangem.

Pontiac GTO se objevuje ve Stealthu ve scéně na Aliašce. Kde je schován pod plachtou a poté použit Keithem Orbitem k útěku. Co se s autem stalo nebylo ukázáno, ale je velká pravděpodobnost že si ho Keith nechal.

S tím vlastně vyvstává otázka co měla firma Pontiac v úmyslu. Protože to vypadá, že tohle auto
bude navždy spjato s AI. Ať už přímo v něm, a nebo v okolí. Kdo ví, kdyby EDI nebyl v těle letadla, možná bychom ho viděli v tomto autě. A začal by nový věk Knight Ridera a nebo Stealthu, který by v sobě nesl jeho duši.

English

I am maybe a little late with exploring, but I discovered with researching the official website
pontiac
interesting thing. That American company Pontiac cooperated on making of movie more, than I thought. And finally I have clued, that car on Alaska is really a Pontiac. Exactly Pontiac GTO 2005.

Company gave ´movie one of these vehicles right into the Alaska scene and when you visit official website, and click on "Promotions" button, you will get on sub website of Pontiac for the movie. And there jump out photos, and special trailers for movie, where it looks like Pontiac is too the main part of movie, and like it wants with EDI take over the world.

Pontiac Company had already a very famous experience with artificial intelligence in movies and series. Because they are who gave the world Pontiac Firebird Trans AM. This one played main role in the cult series Knight Rider. Like Kitt and Karr Pontiac got big glory and admiration. And till today it still stays very famous because of this phenomenal show. Even when the continuation of series - Knight Rider 2008, replaced Pontiac with Ford Mustang.

Pontiac GTO appears in Stealth in Alaska scene. Where it is hidden under sheet and then used by Keith Orbit to escape. What happened with car wasn't shown. But there is a big possibility Keith kept it.

With that, there appears a question what Pontiac Company wanted to do. Because it looks like this car will be always\s connected with A. In the car, or around it. Who knows, if EDI didn't have a body of plane, maybe we could see him in this car. And new age would begin. Of Knight Rider or Stealth, what keeps its soul.

pontiac

 
 

Reklama